Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Qin

Số điện thoại : 0086 136 6384 5045

WhatsApp : +008613663845045

Free call

Quà tặng Chrismas!

December 11, 2019

tin tức mới nhất của công ty về Quà tặng Chrismas!
F-Series Peptide đang được bán!

1. Tặng 20% ​​~ 50%

2.Cartridge GH, Golden GH, IGF-1LR3 làm quà tặng!

Liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ!

HGH 10iu * 10 lọ
HGH Frag 5mg * 10 lọ
Số-344 1mg * 10vails
MGF 2mg * 10vails
Ipamorelin 2mg * 10 lọ
Bộ vi xử lý 1mg * 10 lọ
TB-500 2mg * 10 lọ
BPC-157 5mg * 10 lọ
MT-2 10mg * 10 lọ
GHRP-2 5mg * 10 lọ
GHRP-6 5mg * 10 lọ
GDF-8 1mg * 10 lọ
IGF-1LR3 1mg * 10 lọ
IGF-1LR3

0,1mg * 10 lọ

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn